INSTÄLLT! KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 27 oktober 2020 

Dagens planerade årsmöte är inställt till följd av Folkhälsomyndigehetens skärpta rekommendationer för Skåne.

Mötet är uppskjutet på obestämd tid. Styrelsen återkommer med mer information.